AS Property management konzultacie a poradenstvo realitná činnosť

Rezervy našich klientov sú našimi výzvami.

Našou primárnou orientáciou je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie.