Príspevky od root

Aprílové konferencie v Bratislave

V Apríli sme sa s AS Property, s.r.o. v Bratislave zúčastnili troch konferencií týkajúcich sa najnovších trendov Property Managementu, realitného trhu a udržateľnosti v architektúre a stavebníctve. 2. apríla 2019 sa konalo Bratislava Property Forum 2019 (v hoteli Sheraton). Toto prestížne podujatie pre významných investorov, developerov a správcov realít v strednej a východnej Európe je už takmer 10 rokov organizované maďarským Property […]

TWO MAIN ISSUES OF THE HOUSING STOCK IN SLOVAKIA

INTRODUCTION According to the analysis of housing stock in Slovakia two main issues have to be solved. One is caused by structure of tenures (housing sectors) with results of rental housing shortage in Slovakia. This shortage should be gradually filled up by new construction of rental houses with support from the state or the public […]

SPRÁVA REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Každý stavebný objekt, nehnuteľnosť, si vyžaduje zabezpečenie určitých činností a služieb v priebehu svojej životnosti na dosiahnutie plynulej prevádzky. Tento fakt je spoločný tak pre rezidenčné ako aj komerčné nehnuteľnosti. Základným rozdielom spomenutých nehnuteľností je rozdielny účel využitia. Kým rezidenčné nehnuteľnosti (bytové domy) slúžia na bývanie ľudí a majú funkciu zabezpečenia základnej ľudskej potreby bývania […]

HOW TO MAKE THE HOUSING STOCK REFURBISHMENT MORE EFFICIENT IN SLOVAKIA

ABSTRACT This paper presents possibility How to make the housing stock refurbishment more effective in Slovakia from the financial point of view. Main financial sources for maintenance and refurbishment of housing stock are divided to own sources and foreign sources. The Own financial source is Fund for maintenance and repair. The Foreign sources are divided […]