SÍDLO SPOLOČNOSTI :

AS Property, s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
SLOVENSKO

ŠTATUTÁRNY ORGÁN :

Konateľka/riaditeľka :
Ing. Andrea Szabová PhD.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

IČO : 46619577
DIČ : 2023517947
IČ DPH : SK 2023517947

KONTAKT :

mobil : +421 0907 779438
mobil : +421 0910 894422
mail : asproperty@asproperty.sk

Kontaktujte nás