Naša spoločnosť AS Property, s.r.o.

vznikla 30.3.2012 ako spoločnosť poskytujúca služby property managementu. Sme mladá, rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá od prvých projektov dbá na vysokú kvalitu poskytovaných služieb nevyhnutných pre efektívne využívanie komerčných nehnuteľností. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie. Postupne naše služby rozširujeme o vypracovávanie technických auditov a analýzy nehnuteľností so zameraním na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

Ing. Andrea Szabová, PhD.

Konateľ a riaditeľ spoločnosti.

Má vyše 10 r. prax v oblasti property managementu a správy nehnuteľností. V roku 2006 úspešne ukončila PhD. štúdium a obhájila dizertačnú prácu na katedre ekonomiky a riadenia stavebníctva, Stavebnej fakulty STU v Bratislave na tému Programy obnovy – financovanie obnovy bytového fondu. V roku 2005 získala 1. cenu Erharda Buseka for Housing Research vo Viedni. Od roku 2006-2010 pracovala v spoločnosti AXIMA Services, a.s. ako Property Manager a od 2010-2013 v spoločnosti Cushman&Wakefield Property Services ako Senior Property Manager. V roku 2012 založila spoločnost AS Property, s.r.o. a v oblasti Property Managementu pôsobí do dnes.“

JUDr. Ing. Milan Bogár

Zástupca riaditeľa spoločnosti.

Má 17 r. skúsenosti s interným právnym a ekonomickým poradenstvom a externým zastupovaním nadnárodnej spoločnosti pred slovenskými štátnymi orgánmi a orgánmi Európskej únie. Špecializuje sa v oblasti info-komunikačných technológií a súvisiacich právnych a ekonomických odvetviach, najmä informačné technológie, ich regulácia, financovanie, štátna pomoc, ochrana osobných údajov, bezpečnosť dát, atď. V mene našej spoločnosti koná na základe špeciálneho plnomocenstva.