Naša spoločnosť AS Property, s.r.o.

vznikla 30.3.2012 ako spoločnosť poskytujúca služby property managementu. Sme mladá, rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá od prvých projektov dbá na vysokú kvalitu poskytovaných služieb nevyhnutných pre efektívne využívanie komerčných nehnuteľností. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie. Postupne naše služby rozširujeme o vypracovávanie technických auditov a analýzy nehnuteľností so zameraním na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

Ing. Andrea Szabová, PhD.

Konateľ a riaditeľ spoločnosti.

Má vyše 15 r. prax v oblasti property managementu a správy nehnuteľností. V roku 2006 úspešne ukončila PhD. štúdium a obhájila dizertačnú prácu na katedre ekonomiky a riadenia stavebníctva, Stavebnej fakulty STU v Bratislave na tému Programy obnovy – financovanie obnovy bytového fondu. V roku 2005 získala 1. cenu Erharda Buseka for Housing Research vo Viedni. Od roku 2006-2010 pracovala v spoločnosti AXIMA Services, a.s. ako Property Manager a od 2010-2013 v spoločnosti Cushman&Wakefield Property Services ako Senior Property Manager. V roku 2012 založila spoločnost AS Property, s.r.o. a v oblasti Property Managementu pôsobí do dnes.

Andrea je tiež spoluzakladateľkou a konateľkou spoločnosti FM Institute Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje vzdelávanie profesionálnym facility a property manažérom.

JUDr. Ing. Milan Bogár

Zástupca riaditeľa spoločnosti.

Má vyše 15 ročné skúsenosti s trhmi digitálnych služieb a ich reguláciou z pozície interného konzultanta najväčšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb na Slovensku.

Od založenia zastupuje riaditeľa spoločnosti AS Property, ktorá poskytuje služby property managementu, facility managementu ako aj konzultačné služby zamerané na zlepšovanie prevádzky nehnuteľného majetku a zvyšovanie hodnoty nehnuteľností aj prostredníctvom nasadzovania najnovších digitálnych technológií.

Milan je členom IFMA, riaditeľom a lektorom FM Inštitútu Slovakia, ktorý poskytuje vzdelávanie profesionálnym facility a property manažérom. Je registrovaným influencerom a prispievateľom Unissu – globálnej PropTech platformy.