Naša spoločnosť AS Property, s.r.o.

vznikla 30.3.2012 ako spoločnosť poskytujúca služby property managementu. Sme mladá, rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá od prvých projektov dbá na vysokú kvalitu poskytovaných služieb nevyhnutných pre efektívne využívanie komerčných nehnuteľností. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie služieb property, asset a facility managementu ako aj konzultácií a poradenstva najmä v oblasti prevádzkových a investičných nákladov, manažérskeho reportingu, rozpočtov ako aj v tvorbe a nasadzovaní riešení a návrhov opatrení na ich zlepšenie. Postupne naše služby rozširujeme o vypracovávanie technických auditov a analýzy nehnuteľností a v poslednom roku aj realitnej činnosti so zameraním na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

Ing. Andrea Szabová, PhD.

Konateľ a riaditeľ spoločnosti.

Má vyše 10 r. prax v oblasti property managementu a správy nehnuteľností. V roku 2006 úspešne ukončila PhD. štúdium a obhájila dizertačnú prácu na katedre ekonomiky a riadenia stavebníctva, Stavebnej fakulty STU v Bratislave na tému Programy obnovy – financovanie obnovy bytového fondu. V roku 2005 získala 1. cenu Erharda Buseka for Housing Research vo Viedni. Od roku 2006-2010 pracovala v spoločnosti AXIMA Services, a.s. ako Property Manager a od 2010-2013 v spoločnosti Cushman&Wakefield Property Services ako Senior Property Manager. V roku 2012 založila spoločnost AS Property, s.r.o. a v oblasti Property Managementu pôsobí do dnes.“

JUDr. Ing. Milan Bogár

Zástupca riaditeľa spoločnosti.

Má vyše 15 r. skúsenosti s interným právnym a ekonomickým poradenstvom a externým zastupovaním nadnárodnej spoločnosti pred slovenskými štátnymi orgánmi a orgánmi Európskej únie. Špecializuje sa v oblasti info-komunikačných technológií a súvisiacich právnych a ekonomických odvetviach, najmä elektronické komunikácie, hospodársko-súťažná regulácia, štátna pomoc, ochrana osobných údajov, bezpečnosť dát, atď. V mene našej spoločnosti koná na základe špeciálneho plnomocenstva.

Poslanie

Poskytovať profesionálne odborné služby so zameraním na zvyšovanie výnosov, optimalizáciu nákladov a elimináciu rizík v oblasti property, asset a facility managementu, realitnej činnosti a poradenstva pre našich klientov v správnom čase a na správnom mieste. Rezervy našich klientov sú našimi výzvami. Získavať a vychovávať popredných odborníkov pre poskytovanie profesionálnych služieb našim klientom a zároveň vytvárať motivačné pracovné prostredie pre našich zamestnancov, s cieľom zabezpečiť trvalú prosperitu firmy s etikou hodnôt a jej ďalší rozvoj. Prispievať k rozvoju našej profesie a jej vyššiemu spoločenskému hodnoteniu.

Vízia

Byť renomovanou spoločnosťou poskytujúcou špičkové služby v oblasti property, asset a facility managementu, realitnej činnosti a poradenstva na medzinárodnom trhu spolupracujúcou s vlastníkmi, investormi, nájomníkmi a užívateľmi nehnuteľností ako aj správcami a poskytovateľmi služieb , ktorí majú záujem na raste výkonu a zisku. Robiť z nehnuteľností prostriedky zvyšovania dlhodobej efektivity našich klientov. Nezáleží pritom, či ste vlastník nehnuteľnosti, nájomca, alebo o nehnuteľnosti len uvažujete.

Hodnoty

Zodpovednosť

Zodpovednosť

„Všetci máme obmedzený čas na to, aby sme opustili svet krajší a lepší, ako sme ho našli.“

Dave Kellett

Odbornosť

Odbornosť

„Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

Konfucius

Partnerstvo

Partnerstvo

„Biznis vás musí vťahovať, musí to byť zábava a musí zamestnávať vaše inštinkty.“

Richard Branson

Efektívnosť

Efektívnosť

„Ten, kto použije svoje schopnosti a konštruktívnu predstavivosť na to, čo všetko môže spraviť za jeden dolár a nie, čo všetko nemôže, je odsúdený k úspechu.“

Henry Ford

Prosperita

Prosperita

„Nesnažte sa získať úspech, ale radšej získajte hodnotu.“

Albert Einstein

Synergia

Synergia

„Nikto z nás nie je taký múdry ako my všetci dohromady.“

Japonské príslovie

Kvalita

Kvalita

„Ľudia väčšinou zabudnú, ako rýchlo ste dokončili svoju prácu, ale určite si zapamätajú kvalitu vašej práce.“

Howard Newton