SPRÁVA REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Každý stavebný objekt, nehnuteľnosť, si vyžaduje zabezpečenie určitých činností a služieb v priebehu svojej životnosti na dosiahnutie plynulej prevádzky. Tento fakt je spoločný tak pre rezidenčné ako aj komerčné nehnuteľnosti. Základným rozdielom spomenutých nehnuteľností je rozdielny účel využitia. Kým rezidenčné nehnuteľnosti (bytové domy) slúžia na bývanie ľudí a majú funkciu zabezpečenia základnej ľudskej potreby bývania a spokojnosti obyvateľov bytov – vhodné bývanie pri čo najnižších prevádkových nákladoch, komerčné nehnuteľnosti slúžia predovšetkým na výkon podnikateľskej činnosti podnikateľov v nich situovaných, takže vhodná správa komerčných nehnuteľností má vplyv na úspešnosť ich podnikania. Tento vplyv sa prejavuje formou efektivity vynakladania prevádkových nákladov, ktorá vplýva na zvýšenie ziskovosti a následne aj schopnosti podnikateľov konkurovať si.

Celý článok si môžete prečítať tu

Správa rezidenčných a komerčných nehnuteľností…